Spuling af kloak / dræn

Spuling af kloak og dræn

SPULING AF KLOAK OG DRÆN


Med mange års erfaring i spuling af kloak og dræn, finder vi altid en løsning på problemerne.


Skjulte rør kan findes ved indførsel af sonde, og søgning over jorden.


En tv-inspektion viser rørenes tilstand, og om der er problemer med brud eller indtrængende trærødder.Kloakservice


Effektiv spuling og slamsugning af tilstoppede afløb.

Spuleslanger i forskellige størrelser til alle rør.

Rodskæring ved indgroede trærødder.

Stor spulepumpe sikrer rene rør, også de store.


Dræn


Spuling af dræn ved sandaflejring eller okkertilstopning.

Lænse- og sandpumpe for oppumpning af spulevand og rengøring af brønde for sand.

Stor vandtank giver spuling af mange meter uden stop.

Stor spulepumpe sikrer effektiv udskylning af sandaflejringer.

Er du interesseret i vores ydelser?

Aut. kloakmester


Alle former for kloakarbejde udføres.

Det være sig reparation af eksisterende anlæg eller etablering af nyt anlæg.

Entreprenørarbejde


Der udføres entreprenørarbejde både for det offentlige og for private.

Jord & anlægsarbejde


Vi udfører bl. andet jord og anlægsarbejde ved byggeri af gylletanke, plansilo-anlæg, stalde, stuehuse, pladser, veje, terrasser og hvad der ellers kræver et godt fundament.

Nedbrydning


Vi udfører nedbrydning hvor alt sorteres og fjernes, så grunden ligger klar til nye formål.

Møborg maskinstation udfører jord og anlægsarbejder, nedbrydning samt spuling, reparation og nyanlæg af kloak og dræn.


Læs mere

|


|


|


|

KONTAKT

Donskærvej 62,

7660 Bækmarksbro, Denmark

© Copyright. All Rights Reserved.