Spuling af kloak og dræn

  

Med mange års erfaring i spuling af kloak og dræn, finder vi altid en løsning på problemerne.

Skjulte rør kan findes ved indførsel af sonde, og søgning over jorden.

En tv-inspektion viser rørenes tilstand, og om der er problemer med brud eller indtrængende trærødder.

 

Kloakservice

 Effektiv spuling og slamsugning af tilstoppede afløb.

Spuleslanger i forskellige størrelser til alle rør.

Rodskæring ved indgroede trærødder.

Stor spulepumpe sikrer rene rør, også de store.

 

Dræn

 Spuling af dræn ved sandaflejring eller okkertilstopning. 

Lænse- og sandpumpe for oppumpning af spulevand og rengøring af brønde for sand.

Stor vandtank giver spuling af mange meter uden stop.

Stor spulepumpe sikrer effektiv udskylning af sandaflejringer.

 

 

 

Møborg maskinstation i/s - Donskærvej 62 - 7660 Bækmarksbro - Tlf. 9788 1248